Wzrost inwestycji w Polsce jest faktem, po dwóch latach zastoju w I kwartale br. firmy wydały na inwestycje 17,6 mld zł, to jest o 12,3% więcej niż w 2011 roku, co podaje GUS. Najwięcej wydaje się w energetyce i handlu detalicznym, najszybciej – w produkcji urządzeń elektrycznych. Tempo wzrostu PKB za I kwartał 2012 brutto w wysokości 3,5% to bardzo dobry wynik. Rośnie relacja wartości eksportu do PKB: w pierwszym kwartale osiągnęła ona blisko 48%, co było najwyższą kwartalną wielkością w historii przemian gospodarczych w Polsce. Majowe badania nastrojów przedsiębiorców wskazały też ponad dwukrotną poprawę wskaźnika optymizmu. Tymczasem standardowa odpowiedź przedsiębiorcy znad Wisły na pytanie: „Jak biznes?” brzmi oczywiście w większości przypadków: „Fatalnie, coraz gorzej”. Na potwierdzenie tego każdego dnia można znaleźć potwierdzenie tej tezy również w mediach. Jednocześnie w tych samych mediach można znaleźć wiele krzepiących informacji o sile naszej gospodarki, odporności na kryzys itd. Starając się być obiektywnymi nie ulegamy opiniom mediów (jesteśmy świadomi, że im gorszy news, tym lepszy news, bo człowiek ma jakoś tak w naturze, że bardziej się interesuje tym, co złe, niż tym, co dobre, a to już ma bezpośredni wpływ na poczytność i wpływy z reklam). Temat na wpis do bloga (już niebawem), więc w naszej informacji polegamy na statystyce – dane na wstępie . Tak więc są przesłanki do zmiany stereotypowej odpowiedzi na pytanie „Jak leci?” na chociaż „Jest nieźle, mogłoby być lepiej”. I z tym nie sposób się nie zgodzić.