Na tle powszechnych problemów z bezrobociem pozytywnie wyróżniają się firmy zaliczane do sektora nowoczesnej gospodarki, czyli innowacyjne, elastycznie zorganizowane, stosujące zaawansowane technologie. Według raportu ADP Polska, który przytacza Puls Biznesu, wzrost zatrudnienia w tych firmach wzrośnie do końca tego roku do 5 procent. „Największy wzrost zatrudnienia odnotowały firmy z branży produkcyjnej nowoczesnej gospodarki. W I kwartale 2013 r. w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 5,28 proc. W dużych firmach produkcyjnych (powyżej 500 pracowników) wzrost wyniósł 5,93 proc., a w mniejszych (poniżej 500 osób) — 1,62 proc. Przedsiębiorstwa produkcyjne wyprzedziły tym samym usługowe.” Firmy te dzięki wdrażanym innowacjom rozwijają się, inwestują, są bardziej konkurencyjne na rynku. Jak widać postawienie na innowacyjność jest warunkiem rozwoju biznesu.