Banki zdecydowanie zaostrzyły warunki kredytowe dla przedsiębiorstw. Jak wynika z analizy Narodowego Banku Polskiego pierwszy kwartał bieżącego roku był kolejnym, w którym banki podnosiły koszty obsługi (prowizje i marże), a jednocześnie skracały okres kredytowania przedsiębiorstw. Przewiduje się, że podczas kolejnych trzech miesięcy sytuacja nie ulegnie większym zmianom – banki przewidują bowiem dalsze zaostrzanie polityki kredytowej, szczególnie w odniesieniu do małych i średnich firm. Pomimo ostrzejszych warunków, w I kwartale 2013 r. popyt na kredyty wśród przedsiębiorstw utrzymał się na dotychczasowym poziomie. Spadek odnotowano jedynie w segmencie dużych firm. W okresie spowolnienia gospodarczego trudno spodziewać się, by banki zachęcały firmy do pozyskiwania kapitału poprzez lepsze warunki kredytów inwestycyjnych i obrotowych itp. Jednak coraz trudniejsze warunki uzyskania tego finansowania nie ułatwiają życia firmom dziś, a w przypadku poprawy koniunktury w gospodarce wysokie bankowe progi opóźnią wychodzenie na prostą. No, ale banki w Polsce potrafią znakomicie zarobić nawet na kryzysie.