Kontynuujemy spotkania informacyjne dzieląc się wiedzą o nowych zasadach działania specjalnych stref ekonomicznych, czyli o programie Polska Strefa Inwestycji. Temu będzie poświęcona konferencja w dniu 29 marca o godz. 10.00 w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Natomiast w dniu 11 kwietnia o godz. 14.00 spotkamy się z przedsiębiorcami w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, gdzie oprócz tematyki korzyści z realizowania inwestycji w formule specjalnej strefy ekonomicznej będzie mowa o nowych podatkowych zachętach dla przedsiębiorców, jak ulga B+R  (hit ostatnich miesięcy!), 9-proc. stawka CIT  czy też IP Box. Patrz :informacja na stronie Łódzkiej Izby przemysłowo-Handlowej: .

Spotkania kierowane są do właścicieli, prezesów, dyrektorów finansowych małych, średnich i dużych firm produkcyjnych oraz usługowych.

Niezależnie od tego kontynuujemy podobne szkolenia dla doradców bankowych. Dzieliliśmy się już wiedzą z doradcami z ING Banku Śląskiego, Banku Polskiej Spółdzielczości, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Banku Millennium. W planie następne spotkania.