Do 23 kwietnia br. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Obecny nabór prowadzony jest w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Pozostałe wykorzystały już pulę środków przeznaczonych na ten cel. O przyznaniu wsparcia decyduje liczba punktów, a nie kolejność dostarczenia dokumentu. Punkty zostaną przyznane m.in. na podstawie oceny, na ile planowana inwestycja przyczyni się do wzmocnienia siły ekonomicznej gospodarstwa. Wzięte zostanie pod uwagę także to, ile osób składa wniosek – czy jest to indywidualny projekt czy też projekt kilku osób w ramach tzw. wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń. Wnioski zespołowe mają więc chyba większe szanse, ale można mieć wątpliwości, czy jest to silny argument dla rolników i ich tradycyjnej niechęci do współpracy w takich sprawach.