Przypominamy, że 4 czerwca rozpoczyna się nabór wniosków do działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną” i potrwa do końca 2012 r. Budżet programu w wysokości 35 mln zł daje możliwość uzyskania wsparcia na ochronę patentową wynalazków, wzorów użytkowych czy przemysłowych powstałych w wyniku prowadzonych badań. Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tys. złotych ani nie może przekroczyć 400 tys. złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Program dedykowany jest firmom z sektora MSP.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę organizatora konkursu, którym jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, http://poig.parp.gov.pl/index/index/595.

„Finansowanie może być przeznaczone także na zakup analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych w związku z wszczęciem postępowania mającego na celu ochronę patentową produktu. Analizy te mogą dotyczyć wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej”, o czym donosi portal www.podatki.biz.