Dla Finansów dla Firm I półrocze br. było bardzo aktywnym okresem pracy przy projektach „strefowych”. Pełniąc funkcję menedżera projektu przygotowaliśmy 6 inwestorów do przetargów o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych zadeklarowana przez naszych inwestorów to 212 mln zł. Inwestorzy zadeklarowali utworzenie 770 miejsc pracy, co pozwoli na otrzymanie pomocy publicznej w formie ulgi w podatku dochodowym w wysokości 104 mln zł. Przy okazji policzyliśmy, że ostatni nasz projekt strefowy czyli zezwolenie, które otrzymała firma SuperDrob S.A., (Spółka wybuduje w Koluszkach zakład przetwórstwa i konserwowania mięsa z drobiu za 140 mln zł  i zatrudni 650 pracowników), jest 41 zezwoleniem uzyskanym przez obsługiwanych przez Finanse dla Firm inwestorów. W ten sposób łączna wartość nakładów inwestycyjnych naszych strefowych inwestorów już dawno przekroczyła 1,6 mld zł. Jak ten czas leci… Póki co już przygotowujemy się do nowych projektów – niestety łatwiej nie będzie, a raczej wręcz przeciwnie.