403 mln EUR udało się zorganizować Ministerstwu Rozwoju Regionalnego na dotacje w 2012 roku dla przedsiębiorców. Tę znakomitą wiadomość dla polskiego biznesu powtórzyły wszystkie ważne media, w tym Puls Biznesu i Dziennik Gazeta Prawna.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka będą dodatkowe konkursy w istniejących już programach, jak i będą wprowadzone zupełnie nowe. W 8 konkursach środki będą przeznaczone na nowe technologie, innowacyjność, współpracę biznesu z nauką, projekty informatyczne. Nie wszystkie terminy i budżety są już opublikowane, ale wiadomo, że odbędą się konkursy w ramach działań 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”, 6.1 „Paszport do eksportu”, 1.4 „Wsparcie prac B+R”, 8.1, 8.2, 4.3 „Kredyt technologiczny” i nowy konkurs na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej. Ostatnia szansa na dotacje i ostatnia chwila na opracowanie wniosków, tym bardziej, że wg badań 55% małych i średnich firm zamierza w 2012 roku zainwestować.