Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna sukcesem kończy sezon (czyli I półrocze bieżącego roku) Rekordem jest bowiem wydanie przez Zarząd ŁSSE 36 zezwoleń dla inwestorów, którzy zadeklarowali utworzenie 1968 nowych i utrzymanie 3771 miejsc pracy. Przedsiębiorcy zamierzają ponieść łącznie ponad 1,1 miliarda złotych nakładów inwestycyjnych. Gratulujemy pracownikom Strefy, których profesjonalizm, kompetencje i aura w relacjach biznesowych – jak przekazują inwestorzy – przyczyniły się do sprawnej obsługi przetargów.