Komunikat Specjalny Finansów dla Firm! Nieprzeczytanie może narazić na karę 1 mln zł!

Przypominamy, że do 13 kwietnia 2020 r. spółki wpisane do KRS muszą podać do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (zobacz tutaj) dane dotyczące osób fizycznych będących jej beneficjentami rzeczywistymi i członków zarządu.

Zgłoszenia dokonuje się na portalu utworzonym przez Ministerstwo Finansów w formie elektronicznej, podajemy link https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie

Zgłoszenia musi dokonać jeden z członków zarządu. Nie może tego zrobić pełnomocnik.

Powtarzamy: zgłoszenie jest elektroniczne i wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Podkreślamy tę „elektroniczność” procedury, bowiem jeśli spółki odłożą to na ostatnią chwilę, to może się zdarzyć, że serwery odmówią współpracy. A kara za niedokonanie zgłoszenia w terminie wynosi 1.000.000 pln (słownie: jeden milion złotych!!!).

I to nie są żarty!