„Rząd przyjął uchwałę zmieniającą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”. Przewidziano m.in. obniżenie parametrów znaczących projektów z 1 mld zł kosztów kwalifikowanych i 500 miejsc pracy do 750 mln zł i…