W ŁSSE 11 września br. uroczyście wręczono 22 inwestorom certyfikaty potwierdzające otrzymanie decyzji o wsparciu w programie Polska Strefa Inwestycji. Inwestorzy ci zainwestują ponad 1 miliard złotych, co w rankingu SSE daje Łódzkiej SSE czołowe miejsce w Polsce. Gratulujemy!
Finanse dla Firm mają…