Usługa Zarządzania Projektem Inwestycyjnym (ZPI) zapewnia inwestorom wsparcie w procesie planowania i realizacji inwestycji. Tak kompleksowe podejście do projektu stanowi nowość na rynku usług doradczych. Finanse dla Firm pełnią w nim rolę project managera.

Zarządzanie Projektem Inwestycyjnym może obejmować:

 • wybór lokalizacji inwestycji, badanie rynku pracy,
 • określenie zakresu rzeczowego i finansowego projektu,
 • zastosowanie w modelu biznesowym instrumentów pomocy publicznej (dotacje, ulgi podatkowe),
 • zorganizowanie finansowania inwestycji (kredyty, leasing, fundusze),
 • doradztwo prawne, podatkowe, w tym powołanie lub przekształcenia podmiotów celowych,
 • zorganizowanie dokumentacji projektu budowlanego,
 • wybór dostawców usług budowlanych i maszyn,
 • opracowywanie i analizowanie umów,
 • monitoring realizacji inwestycji do chwili oddania jej do użytku itd.

Powierzenie Finansom dla Firm zarządzania inwestycją to profesjonalne rozwiązanie. Nasze zaangażowanie pozwala inwestorowi skupić się na prowadzeniu biznesu, daje pewność zastosowania optymalnych rozwiązań, kontrolę nad przebiegiem procesu inwestycyjnego i efektywność jego realizacji. Aktualnie Finanse dla Firm przygotowują kolejny, piąty już, projekt w formule Zarządzania Projektem Inwestycyjnym.

Referencje

W zakres świadczonych usług wchodziło między innymi:

 • pełnienie przez doradcę funkcji menadżera projektu,
 • doradztwo na etapie planowania Inwestycji, w tym wskazanie lokalizacji, a także optymalizacja modelu biznesowego Projektu,
 • opracowanie i uzgodnienie ze Zleceniodawcą zasad zarządzania i organizacji Projektu,
 • budowanie pozytywnych relacji między Zleceniodawcą a interesariuszami Projektu, w tym władzami i instytucjami lokalnymi,
 • przygotowanie Inwestycji od strony budowlanej w zakresie wymaganych pozwoleń, projektów i kontraktów z wykonawcami,
 • uzyskanie przez spółkę celową zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu.

Doradcy wykazali się dużym poziomem wiedzy i profesjonalnym podejściem do postawionych zadań, które zostały zrealizowane w sposób sprawny i dynamiczny, uwzględniający napięty harmonogram realizacji Projektu.

– Marmite Sp. z o.o., 2017


Pan Piotr Witkowski w trakcie realizacji projektu zaprezentował wysoką ekspertyzę w zakresie opracowania biznes planu, w rozumieniu zagadnień biznesowych, zaprezentował umiejętności sprawnego zarządzania projektem, wykazał się strategicznym planowaniem i umiejętnością współpracy z ludźmi

– Procter and Gamble Operations Polska Sp. z o.o., 2007


Profesjonalizm i zasady etyki zawodowej oceniamy wysoko. Pan Witkowski wykazał się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, co wynika z dużego doświadczenia zawodowego. Jest jednocześnie osoba posiadającą własne zdanie, choć z uwagą wysłuchuje i liczy się opiniami innych. Tworzy dobrą twórczą atmosferę w pracy, potrafi działać zespołowo. Poufność współpracy bez zastrzeżeń. Odnosi się wrażenie silnej identyfikacji z prowadzonym zadaniem i firmą, dla której jest ono realizowane.

– Haering Polska Sp. z o.o., 2006

Pełna lista referencji do wglądu w siedzibie Finanse dla Firm.