Program Polska Strefa Inwestycji znany pod hasłem „Cała Polska Strefą” to innowacyjna wersja wcześniejszych specjalnych stref ekonomicznych. Realizowanie inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji to ogromna szansa głównie dla polskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm.

Korzyści dla firm z tytułu realizacji inwestycji w formule specjalnej strefy ekonomicznej:

  • zwolnienie z podatku PIT lub CIT z tytułu w wysokości od 20% do 70% nakładów inwestycyjnych,
  • zwolnienie to można wykorzystać w okresie do 12, 14 lub 15 lat,
  • możliwość realizacji projektu w dowolnej lokalizacji (specjalną strefę ekonomiczną można utworzyć w miejscu obecnie prowadzonej działalności),
  • proste i przewidywalne procedury.

Inwestorom planującym inwestycje w SSE oferujemy:

  • opracowanie i analizę koncepcji modelu biznesowego projektu,
  • opracowanie dokumentacji i wniosku o wydanie decyzji o wsparciu do zarządu specjalnej strefy ekonomicznej,
  • finansowanie projektów, monitorowanie przebiegu inwestycji,
  • przygotowanie dokumentacji rozliczenia projektu.

Finanse dla Firm zrealizowały w latach 2003 – 2023 prawie 100 projektów w specjalnych strefach ekonomicznych o nakładach ponad 3,5 mld zł. Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm doradczych w kraju w zakresie uzyskiwania zezwoleń i decyzji o wsparciu.

Referencje

Już trzy razy korzystaliśmy z pomocy Finansów dla Firm przygotowując nasze projekty inwestycyjne w ramach Polskiej Strefy Inwestycyjnej. Pan Piotr Witkowski i jego zespół oferują bardzo szeroki zakres doradztwa, a sprawy są prowadzone w sposób profesjonalny i terminowo. Utrzymujemy stałą współpracę, co zapewnia nam bieżące konsultacje merytoryczne i wsparcie naszego biznesu. Zdecydowanie polecamy. 

ADAMS GROUP Mariusz Adamski, 2023


Realizując nasze inwestycje współpracowaliśmy z firmą Pana Piotra Witkowskiego Finanse dla Firm. Wysoka jakość działania oraz dobra atmosfera, o jaką dbają doradcy, zapewniły znaczną efektywność współpracy. Finanse dla Firm pomagają rozwiązywać pojawiające się problemy, chętnie angażują się też w sprawy niestandardowe wymagające dużej wiedzy. Firma pomogła nam w rozliczaniu projektów realizowanych z udziałem pomocy publicznej, analizując projekty i przygotowując dokumentację. Doradca wart rekomendacji.

AGRO-MASZ Agriculture sp. z o.o., 2023


Rekomendujemy firmę Finanse dla Firm i jej szefa p. Piotra Witkowskiego jako profesjonalnego doradcę biznesowego. Współpracujemy od dwóch lat, a efektem tej współpracy jest sprawne zapewnienie naszym inwestycjom pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Finanse dla Firm potrafią przygotować wnioski „na czas, na miejsce, na pewno”, a jednocześnie zapewniają opiekę merytoryczną podczas realizacji inwestycji, przygotowania dokumentacji i rozliczenia. Naprawdę warto mieć takiego Partnera-Doradcę.

BUDIVO Sp. z o.o., 2023


W zakres zlecenia wchodziły między innymi konsultacje modelu biznesowego projektu, zarządzanie przygotowaniem dokumentacji oraz opracowanie biznes planu do przetargu, a także uczestniczenie
w posiedzeniu komisji przetargowej. Ze względu na globalny zasięg działalności uczestników biznesowych projektu i konieczność wielostronnych uzgodnień koncepcji jego realizacji prace były żmudne i długotrwałe, co jednak nie było przeszkodą w profesjonalnym prowadzeniu spraw przez Finanse dla Firm. Zlecenie zostało zrealizowane z sukcesem, Spółka otrzymała zezwolenie strefowe gwarantujące uzyskanie pomocy publicznej w formie ulgi w podatku dochodowym po uruchomieniu zakładu produkcyjnego w Lućmierzu.

Rekomendujemy kancelarię Finanse dla Firm i jej właściciela Pana Piotr Witkowskiego jako doradcę zapewniającego najwyższe standardy doradztwa biznesowego i finansowego.

Yamada Wentworth Development Sp. z o.o., 2018


Zlecenie zostało wykonane w zakresie i terminie zgodnie z umową. Pan Piotr Witkowski wykazał się dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarządzania przygotowaniem projektów inwestycyjnych realizowanych na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Wniesione uwagi dotyczące prawnych aspektów współpracy z generalnym wykonawcą a także finansowania projektu okazały się bardzo przydatne na etapie wdrażania projektu.
Z przekonaniem rekomendujemy firmę Finanse dla Firm jako solidnego i profesjonalnego doradcę
w zakresie doradztwa biznesowego i finansowego.

TOMMARK Sp. J., 2017


Pracownicy Finanse dla Firm wykazali się znakomitą znajomością procedury przetargowej i przepisów związanych z pomocą publiczną, jaka w formie ulgi w podatku dochodowym przysługuje inwestorom realizującym inwestycje na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Dokumentacja do przetargu została przygotowana terminowo i bezbłędnie. Pan Piotr Witkowski sprawnie pełnił rolę menedżera projektu, reprezentował naszą firmę w konsultacjach z pracownikami ŁSSE, a także uczestniczył jako nasz doradca w przetargu o uzyskanie zezwolenia strefowego przez ELFA PHARM Sp. o.o.

Firma Finanse dla Firm wykonała nasze zlecenie bardzo profesjonalnie, a wysoka jakość pracy połączona z dobrą partnerską atmosferą pozwalają na udzielenie pozytywnych rekomendacji.

Elfa Pharm Sp. z o.o., 2014


Doradcy z Finansów dla Firm realizując nasze zlecenie wykazali się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, zwłaszcza w zakresie różnych aspektów pomocy publicznej, z której mogą skorzystać inwestorzy w SSE, a także umiejętnością dobrej organizacji i sprawnym zarządzaniem pracą zespołu. Na podkreślenie zasługuje szybkie zrozumienie filozofii biznesu naszej firmy oraz duże zaangażowanie emocjonalne w prowadzone wspólnie prace. Z powyższych powodów rekomendujemy Finanse dla Firm i Pana Piotra Witkowskiego jako doświadczonych doradców.

SuperDrob S.A., 2014


Z przyjemnością pragniemy zarekomendować firmę Finanse dla Firm jako profesjonalnego partnera, który oferuje wysokiej jakość usług finansowo-doradczych.

Projekt, nad którym pracowaliśmy z Panem Piotrem Witkowskim, miał bardzo napięty harmonogram i krótki czas realizacji. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, pełnej dyspozycyjności oraz efektywnemu zaangażowaniu oraz Pana Piotra i jego zespołu projekt zakończył się sukcesem.

Gillette Polska Sp. z o.o., 2012

Pełna lista referencji do wglądu w siedzibie Finanse dla Firm.