W zakresie doradztwa finansowego oferujemy i zapewniamy:

  • środki finansowe na realizację inwestycji i bieżącej działalności (kredyty, leasing, pożyczki, fundusze itp.),
  • montaże finansowe „szyte na miarę” z wykorzystaniem różnych instrumentów finansowych, zwłaszcza zachęt i ulg podatkowych,
  • autorskie biznes plany i prognozy finansowe, studia wykonalności, strategie rozwoju,
  • audyty firm pod kątem możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania projektu, w tym projektów wykorzystujących różne instrumenty pomocy publicznej,
  • przejęcia, przekształcenia, fuzje firm.

Skutecznie organizujemy środki finansowe dla firm z różnych branż, kilkakrotnie także finansowaliśmy projekty typu start-up. Dokumentacja opracowana przez Finanse dla Firm jest przez instytucje finansowe uznawana za wzorzec profesjonalnej i praktycznej prezentacji projektu, co ułatwia jego ocenę i uzyskanie dobrych warunków finansowania.

Referencje

Firma doradcza Finanse dla Firm zapewniła nam uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej oraz zapewniła finansowanie inwestycji poprzez doprowadzenie do zawarcia umów kredytowych. Nasz projekt był trudny do realizacji wobec faktu, że przedsięwzięcie miało charakter start-upu, a instytucje finansowe niechętnie angażują się w kredytowanie wczesnego etapu rozwoju firm. Tym niemniej bardzo profesjonalnie przygotowany biznes plan oraz zbudowanie wizerunku projektu pozwoliło nam uzyskać niezbędne środki na akceptowalnych warunkach finansowania i zrealizować inwestycję. Zamierzamy współpracować z firmą Finanse dla Firm przy kolejnych projektach.

RCO Sp. z o.o., 2018

 

W projekcie na zorganizowanie finansowania inwestycji doradcy z Finanse dla Firm przygotowali kompleksową dokumentację do wniosku o kredyt, przeprowadzili negocjacje z bankami i ostatecznie doprowadzili do uzyskania oferty na finansowanie naszego projektu na bardzo atrakcyjnych warunkach. Wykazali się przy tym umiejętnością analizy danych finansowych grupy przedsiębiorstw o zasięgu globalnym, jakim jest koncern L’Isolante K-Flex, oraz doświadczeniem w budowie wariantowego montażu finansowego projektu, co wpłynęło na wysoka ocenę opracowanego biznes planu przedstawionego bankom.
Funkcję project managera w projektach pełnił p. Piotr Witkowski, który zapewnił nadzór merytoryczny oraz organizacyjny nad projektami. Firma doradcza wykorzystała własne procedury logistyczne oparte na wykorzystaniu instrumentów informatycznych, a także autorską metodologię opracowania prognoz finansowych i biznes planu. Obydwa projekty były przeprowadzone bardzo sprawnie i efektywnie mimo wysokiej skali skomplikowania.

K-Flex Polska Sp. z o.o., 2010


…Pan Piotr Witkowski opracowywał biznes plany dla spółki zarówno dla potrzeb przetargu w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jak i dla potrzeb wniosków kredytowych. Doradzał w trakcie procedury przetargowej. Był organizatorem konkursu ofert na kredyty bankowe dla spółki. Przeprowadzał negocjacje z bankami. Doradzał w procedurze wyboru optymalnej oferty. Projekty doradcze wykonane przez Pana Piotra Witkowskiego spełniły nasze oczekiwania. Były prowadzone w sposób profesjonalny. Przyczyniły się do optymalizacji podjętych decyzji biznesowych.

–  MGL Sp. z o.o. Grupa MAGO SA, 2007

Pełna lista referencji do wglądu w siedzibie Finanse dla Firm.