Po okresie niezwykłej aktywności inwestorów w SSE w I półroczu br. od 1 lipca nastał okres spokoju, żeby nie powiedzieć marazmu. Było to efektem niekorzystnymi zmianami warunków dla inwestujących w strefach po 1 lipca br., jak i braku nowych przepisów strefowych. Dziś Sejm przyjął nowelizację ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Zakłada ona między innymi, że – cytujemy za PAP „firma, której cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, będzie musiała zwrócić otrzymaną pomoc publiczną. Autorzy rządowej noweli potrzebę zmiany uzasadniali tym, że obecne przepisy ustawy nie regulują procedury zwrotu pomocy publicznej udzielanej w strefach.” Brak jeszcze rozporządzenia obniżenia pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych od 2017 r., które ma ukazać się na początku 2015 roku. Tak więc dopiero przyszły rok pozwoli na przystępowanie przez inwestorów do nowych przetargów na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE, niestety już na gorszych warunkach niż poprzednio.