W 2012 roku inwestorzy zagraniczni zrealizowali w Polsce 148 projektów inwestycyjnych, co pozwoliło utworzyć 13,1 tysiąca miejsc pracy. Ta liczba zatrudnionych daje nam trzecie miejsce w Europie. Większy efekt w tworzeniu miejsc pracy miał miejsce wskutek inwestycji zagranicznych w Wielkiej Brytanii (30,3 tys.) i Rosji (13,4 tys.). Dane te pochodzą z badania przeprowadzonego przez audytorską firmę Ernst & Young, co podaje dzisiejszy Puls Biznesu. W bieżącym roku liczba inwestycji zagranicznych w Polsce ma być jeszcze większa. W rankingu atrakcyjności regionów dla inwestorów na pierwszym miejscu są Chiny, potem Europa Zachodnia, Europa Środkowa i Wschodnia, a następnie Ameryka Północna. Polska jest atrakcyjna ze względu na niskie koszty siły roboczej, dobrze przygotowaną kadrę i członkostwo w UE. Inwestorzy wytykają Polsce – o czym słyszymy rozmawiając z firmami zainteresowanymi inwestowaniem w specjalnych strefach ekonomicznych – długi okres rejestracji firmy, uzyskiwania pozwolenia na budowę, procedury doprowadzania energii elektrycznej itp. Byłoby tych inwestycji zdecydowanie więcej, gdyby np. wreszcie wydłużono okres działania SSE i uregulowano zasady ich działania. Może doczekamy…