W nowym rozdaniu dotacji z Unii Europejskiej 2014-2020 zdecydowanie więcej pieniędzy trafi do województw  – regionalne programy operacyjne (RPO) mają dostać o ponad 11 mld euro więcej niż w latach 2007-2013, czyli łącznie 28 mld euro. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uznało, że regiony najlepiej wiedzą, w jaki sposób najlepiej zagospodarować te środki, stąd decentralizacja zarządzania dotacjami. Podobno więcej środków niż do tej pory ma być przeznaczonych dla przedsiębiorców. Natomiast nowością będzie to, że „struktura programów będzie nieco inna niż obecnie. Staną się one dwufunduszowe, czyli finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Pierwszy wspiera twarde inwestycje w infrastrukturę, natomiast drugi to projekty miękkie, takie jak np. szkolenia i fundusze na firmę. Po zmianach od 2014 r. z pieniędzy RPO będzie można realizować oba typy przedsięwzięć. Pomoc z obu funduszy ma się uzupełniać, co powinno dać bardziej kompleksowe wsparcie dla projektów.” o czym donosi PAP. Warto śledzić informacje o nowych programach i przygotowywać się do nich, bo łatwo nie będzie.