Coraz więcej pojawia się informacji o przyszłym budżecie UE. „Co najmniej połowa unijnych środków, jakie Polska otrzyma z unijnego budżetu na lata 2014-2020 będzie przeznaczona, w różnych formach, dla przedsiębiorstw i współpracujących z nimi instytucji naukowych – zapowiedziała minister Elżbieta Bieńkowska na II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach (PAP). Według Pani Minister „jest szansa, by wielkość unijnych środków dla Polski w tym okresie była wyższa od 68 mld euro obecnie i przekroczyła 70 mld euro.” Od 2014 r. znacznie więcej niż obecnie w przyszłym budżecie będzie środków na komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjne projekty, głównie w małych i średnich firmach. Całe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw z unijnych środków będzie realizowane w regionalnych programach operacyjnych. W Finanse dla Firm od dawna aktywnie organizujemy nawiązywanie współpracy firm naszych klientów  z uczelniami wyższymi, instytutami itp. Jeśli pamiętać, że ta współpraca to proces, a nie jednorazowy akt, to na efekty najczęściej nie trzeba długo czekać. A więc zacząć należy już, żeby za rok – dwa móc wykazać się historią tego współdziałania o móc startować w nowych konkursach.