Konferencja w PAIiIZ 10 września poświęcona była sprawie reinwestycji (ponownych inwestycji) inwestorów zagranicznych w Polsce. W naszym kraju poziom reinwestycji jest ponad trzykrotnie wyższy niż średnia europejska. W 2011 roku firmy zagraniczne działające w Polsce zareinwestowały 36% swoich zysków, podczas gdy w Europie poziom reinwestycji wynosił zaledwie 11%. Odsetek reinwestycji zagranicznego kapitału w Polsce jest wyższy niż średnia światowa. Aż 78 prowadzonych przez PAIiIZ projektów w latach 2010-2013 to reinwestycje. Stanowiły one 41% wszystkich projektów, a  ich wartość sięga 2,3 mld euro. Dla firm zagranicznych Polska stwarza dogodne warunki do reinwestycji. Inwestorzy cenią sobie szybsze procedury, niższe koszty, wyeliminowanie ryzyka związanego z wchodzeniem na nowy  rynek  oraz możliwość wykorzystania już istniejącej sieci współpracy. Perspektywy rozwojowe Polski oraz rozmiar jej gospodarki czynią ją najatrakcyjniejszym rynkiem w Europie Środkowej i Wschodniej. Według raportu „Central and Eastern Europe Economic Scorecard – a sustainable future in a great region” przygotowanego przez PwC Polska znalazła się w gronie państw Europy Środkowo-Wschodniej oferujących najlepsze perspektywy dla inwestorów. (na podstawie www.wnp.pl).