W dniu wczorajszym Sejm po kilku latach procedowania uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii. Posłowie odrzucili – ku zaskoczeniu rządu reprezentującego interesy koncernów energetycznych – poprawki Senatu, który z kolei odrzucił przyjęte wcześniej przez Sejm poprawki wprowadzające warunki do rozwoju energetyki prosumenckiej i prowadzące do obniżenia kosztów energii w Polsce. Nowa ustawa pozwoli zdemonopolizować rynek, którym dziś zarządzają duże koncerny. Ciekawostka polega na tym, że – jak donosi branżowy portal – „Greenpeace dotarł do informacji, z których wynika, że na zlecenie największych spółek energetycznych przygotowana została kampania dezinformująca społeczeństwo i parlamentarzystów w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).” Więcej na ten temat na naszym blogu w poście pod tytułem „Robienie wody z mózgu na zlecenie”. Jak podkreślają niezależni (czytaj: wolni od reprezentowania poglądów wielkiej energetyki przemysłowej) eksperci ustawa w uchwalonym kształcie daje szansę na zbudowanie obywatelskiego społeczeństwa energetycznego. Mikroinstalacje na start, małe jest piękne.