Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna była dziś organizatorem Spotkania Świątecznego, będącego okazją do wręczenia decyzji o wsparciu nowym inwestorom.  Dzięki realizacji inwestycji w programie Polska Strefa Inwestycji uzyskali oni prawo do ulgi w podatku dochodowym. Wśród firm odbierających decyzję o wsparciu była firma PLASTEM, znakomity producent systemów transportu wewnętrznego (pisaliśmy już o tym tu). Finanse dla Firm od lat sekundują rozwojowi Spółki, również tym razem pomagaliśmy w procedurze aplikowania o uzyskanie decyzji o wsparciu, które dla nas było już 57 projektem „strefowym”.

Spółkę PLASTEM reprezentował współwłaściciel p. Piotr Ciupa, z którym na pamiątkowym zdjęciu jest też Piotr Witkowski (zdj. na dole po lewej stronie), właściciel Finansów dla Firm, którego w czasie wieczornych rozmów p. Ciupa przedstawiał jako ambasadora Spółki. Panie Piotrze, dziękujemy za ten tytuł i deklarujemy dalszą współpracę.

W trakcie wieczoru wręczono również nagrody Grohmana oraz podsumowano akcję charytatywną Strefa Partnera 2019, w czym Finanse dla Firm jako Partner ŁSSE miały też swój skromny udział.