Aż jednej trzeciej przebadanych przez KE małych i średnich firm nie udało się uzyskać zakładanego na rok 2013 finansowania. Według opublikowanych przez Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny wyników badania pt. "Access to Finance" ("Dostęp do źródeł finansowania"), kłopoty najmocniej dotykają nowo powstałe i małe firmy. Główną przyczyną  wymienianą przez badane spółki problemem w uzyskaniu od banku finansowania jest brak wystarczającego zabezpieczenia kredytowego, na drugim miejscu znajduje się zbyt wysokie oprocentowanie pożyczek.

W związku z trudną sytuacją małych i średnich firm KE zaplanowała szereg działań wspierających w ramach programu COSME (Competitiveness of Enterprises and SMEs). COSME oferować będzie linię gwarancyjną dla pożyczek zaciąganych przez małe i średnie firmy do wysokości 150 tys. euro, a nawet więcej. Oczekuje się, że od chwili obecnej do roku 2020 pożyczki zabezpieczane z programu COSME otrzyma około 350 tys. unijnych firm. Działając na przestrzeni lat 2014-2020, program COSME będzie pierwszym jak dotąd programem KE poświęconym wyłącznie wsparciu dla małych i średnich firm. Program udostępni linię gwarancyjną dla pożyczek zaciąganych przez MŚP. Czyżby Komisja Europejska wzięła przykład z naszego programu gwarancji de minimis?