Finanse dla Firm rozpoczynają cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, instytucji finansowych oraz samorządowców na temat programu Polska Strefa Inwestycji. Według naszej orientacji do przedsiębiorców nie dociera wiedza o istnieniu i warunkach Programu, który może być bardzo atrakcyjny dla firm planujących rozwój.

Przedsiębiorcy planujący inwestycje mogą starać się o uzyskanie z tego tytułu ulgi w podatku dochodowym na okres 10, 12  a nawet 15 lat. Poziom ulgi jest identyczny jak w przypadku dotacji UE i wynosi nawet do 70 proc. nakładów inwestycyjnych. Na przykład w województwie łódzkim firma mała (do 50 pracowników) może uzyskać ulgę w wysokości 55 proc. nakładów inwestycyjnych. Do tzw. nakładów kwalifikowanych zaliczają się np. wydatki na zakup gruntu, budowę obiektów, zakup maszyn i urządzeń. Można zorganizować nowy zakład, ale można też rozbudować istniejący.

Polska Strefa Inwestycji umożliwia powołanie w dowolnym miejscu specjalnej strefy ekonomicznej (a więc także w miejscu obecnie prowadzonej działalności) i zwalnia z podatku dochodowego pod warunkiem zrealizowania określonych nakładów inwestycyjnych. Pod wieloma względami Program jest bardziej atrakcyjny niż dotacje z UE. Zainteresowanym udzielamy bezpłatnych informacji o zasadach programu, kontakt do punktu konsultacyjnego – 42 636 66 95.