Zbliżający się wielkimi krokami koniec unijnego finansowania w okresie 2007 – 2013 i obawa, że nie uda się zrealizować i rozliczyć części projektów, co oznaczałoby nie wykorzystanie przyznanych Polsce środków, nadzwyczajnie zaktywizował posłów. Do Sejmu skierowano projekt zmiany nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wprowadzający duże ułatwienia dla beneficjentów kredytu technologicznego. Proponuje się, aby beneficjent już po zrealizowaniu 25 proc. inwestycji mógł wnioskować o wypłatę części dofinansowania. Dodatkowo wydłużony ma być  termin na przyznawanie promes premii technologicznej przez BGK (dziś jest to możliwe tylko do 15 września 2013 r.), a termin zawierania umów o udzielenie kredytu technologicznego ma być wydłużony z końca października na koniec listopada 2013 r. Zobaczymy, ile czasu zajmie posłom uporanie się z tą sprawą, bo z tempem pracy naszych legislatorów różnie bywa. Kredyt technologiczny jest najpopularniejszym i najlepiej postrzeganym przez przedsiębiorców instrumentem dofinansowania inwestycji z udziałem środków unijnych.