Okazją do nawiązania współpracy między ukraińskimi i polskimi przedsiębiorcami było kolejne spotkanie z cyklu Re_Enter organizowane cyklicznie przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Łódzka SSE od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w światowych rankingach specjalnych stref ekonomicznych, do czego przyczynia się niezwykle różnorodny program wspierania biznesu w regionie. W spotkaniu ukraińskich i polskich przedsiębiorców wziął udział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, a także prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota. Oczywiście w takim spotkaniu nie mogło zabraknąć Finansów dla Firm, z Łódzką SSE współpracujemy od prawie 20 lat, a mieliśmy do tego bardzo szczególną okazję 😊

Jak wspomniał minister „Ukraina jest dla Polski ważnym parterem gospodarczym, podobnie jak Polska dla Ukrainy. Rodzimi przedsiębiorcy są zainteresowani współpracą z Ukrainą. Świadczą o tym między innymi bardzo dobre dane o naszej wymiany handlowej. Pomimo wojny notujemy duże wzrosty w eksporcie i imporcie, a nasze relacje od dawna nie były tak dobre, a kontakty tak intensywne.”

O szansach na współpracę przy odbudowie Ukrainy po wojnie oraz o ogromnym potencjale, który może wyzwolić synergia wzajemnych relacji, rozmawiali przedsiębiorcy polscy i ukraińscy w formule Polsko-Ukraińskiego Business Mixera, w którym udział wzięło prawie 100 firm.

Szczególnym akcentem było uroczyste wręczenie przez ministra W. Budę oraz Zarząd ŁSSE decyzji o wsparciu firmie NOWOPAK sp. z o.o., która właśnie dołączyła do grona inwestorów w ŁSSE.  Firma reprezentuje ukraiński kapitał i zamierza w Ozorkowie uruchomić fabrykę opakowań metalowych dla branż chemicznej, budowlanej, kosmetycznej, spożywczej.

Finanse dla Firm miały w tym swój udział, bowiem to my wspieraliśmy firmę NOWOPAK w procedurze aplikowania do ŁSSE. To nasz 82 projekt „strefowy”. A przy okazji – jest to nasz drugi ukraiński inwestor, przed kilkoma laty wprowadzaliśmy do Łódzkiej SSE ukraińską firmę Elfa Pharm sp. z o.o., wchodzącą w skład holdingu Elfa działającego w Ukrainie, Polsce i na Słowacji. Zapraszamy do współpracy kolejnych inwestorów z Ukrainy! Запрошуємо до співпраці!