Innowacyjny sposób na znalezienie inwestorów chętnych na kupno udziałów w prywatyzowanych spółkach wdraża Ministerstwo Skarbu Państwa. W czasie organizowanych roadshow w czterech miastach Polski prezentowana jest oferta spółek oraz omawiana jest procedura prywatyzacyjna. Aktualna oferta to blisko 300 przedsiębiorstw, które przewidziane są do prywatyzacji w latach 2012 – 2013. Inauguracyjne spotkanie odbyło się w Łodzi. Sala prezydialna Urzędu Wojewódzkiego była wypełniona po brzegi – roadshow jest nie tylko konferencją informacyjną, ale przede wszystkim doskonałą platformą umożliwiającą nawiązanie cennych kontaktów biznesowych. O znakomitą biznesową atmosferę spotkania zadbała jego gospodyni Pani Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, do niedawna dyrektor pionu korporacyjnego łódzkiego PKO BP. W programie prywatyzacji zamierza aktywnie uczestniczyć właśnie ten bank, co było przesłanką do prezentacji jego oferty. PKO BP należy do tych banków, z którym mamy okazję współpracować przy okazji różnych projektów naszych klientów.