Wczoraj Sejm uchwalił tzw. III ustawę deregulacyjną. Przewiduje ona między innymi wprowadzenie mechanizmów stymulujących spłatę zobowiązań wobec kontrahentów, poprzez ograniczenie prawa do uznania za koszt podatkowy niezapłaconych faktur. Zmiana ta ma dotyczyć wszystkich przedsiębiorst…