W raporcie „Doing business” oceniającym warunki prowadzenia działalności gospodarczej opracowanym jak co roku przez Bank Światowy Polska awansowała o siedem pozycji i jest na … 55 pozycji, co oznacza skok o siedem pozycji w stosunku do ubiegłego roku. Media wraz politykami odtrąbi…