Coraz więcej sygnałów płynących z rynku wskazuje, że spowolnienie w naszej gospodarce ma się ku końcowi. Rośnie sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,1% w stosunku do analogicznego okresu roku 2012. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) notuje wzrost drugi miesiąc z rzędu. Wzrosła dynamika pr…