Wspominaliśmy niedawno w innym miejscu o klastrach, dziś przypomnienie o konkursie w ramach działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Otwarcie konkursu planowane jest na 10 września, a nab&oacute…