Nie jest źle, mogłoby być lepiej – tak można podsumować 41 miejsce Polski w raporcie „Globalny raport konkurencyjności 2011-2012", który został opracowany przez World Economic Forum (WEF) przy udziale Narodowego Banku Polskiego. Autorzy zwracają uwagę na silne strony Polski…