Nie mogąc doczekać się regulacji ustawowych zapobiegania zatorom płatniczym i patologiom z tym związanym środowiska biznesowe podejmują różnorodne inicjatywy mające chronić interesy rzetelnych przedsiębiorców. Niedotrzymywanie terminów rozrachunków najbardziej uderza to w…