Wspominaliśmy już o tym, że od nowego roku Bank Gospodarstwa Krajowego ma wspierać małych i średnich przedsiębiorców poprzez poręczenia. W ramach tzw. Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis bank będzie udzielać rocznie 30 mld zł gwarancji, co ma pozwolić firmom na zdobycie 50 mld zł kredyt…