Ministerstwo Gospodarki przygotowuje projekt ulg podatkowych dla firm inwestujących w obszar badań i rozwoju. Wstępna koncepcja idąca śladem podobnych rozwiązań funkcjonujących ze znakomitym skutkiem w innych krajach przewiduje możliwość odpisu w koszty amortyzacji całości nakładów na badania…