Finanse dla Firm systematycznie realizują misję propagowania korzyści, jakie mogą odnieść inwestorzy realizując inwestycje w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Tym razem wiedzą w tym zakresie dzieliliśmy się z dyrektorami pionu bankowości MSP Regionu Centralnego Banku Pekao SA