W ramach walki z kryzysem rząd zapowiadał podjęcie działań zmierzających do ochrony miejsc pracy w firmach, w których zmniejszyła się sprzedaż. Nowatorskie podejście do tej kwestii w projekcie ustawy antykryzysowej okazało się dużo bardziej restrykcyjne, niż pierwotne zapowiedzi. Projekt zakł…