System sądowy jest niewydolny i działa źle. Wymiar sprawiedliwości wymaga gruntownej reformy – stwierdzili polscy przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w sondażu przeprowadzonym w kwietniu przez Business Centre Club, o czym informuje portal e-gospodarka. „Badani przedsiębiorcy w ca…