Ministerstwo Gospodarki pracuje nad wydłużeniem okresu działania specjalnych stref ekonomicznych. Jak wiadomo strefy działają obecnie w obecnym kształcie do 2020 roku. Termin ten od dawna jest solą w oku inwestorów, a także MG, które jesienią 2011 r. opowiadało się za bezterminowym wyd…