Jakie są największe bariery w prowadzeniu biznesu? Na to pytanie odpowiada badanie przeprowadzone przez BCC wśród szefów firm. Na pierwszym miejscu znalazły się wysokie koszty pracy (57 proc. badanych). Pięć następnych miejsc zajęła BIUROKRACJA w różnych postaciach.

A były to…