Po sukcesie gwarancji de minimis Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił również poręczenia kredytów. Przypomnijmy, że gwarancje de minimis to instrument wsparcia dla firm, które chcą zaciągnąć w banku kredyt obrotowy, ale mają problemy z jego zabezpieczeniem. Podobną możliwość da…