Kolejny dobry news poddający w wątpliwość kasandryczne nawoływania o kryzysie w polskiej gospodarce. Sprzedaż naszych produktów za granicę w 2012 roku wzrosła o 4,1 procent w stosunku do roku ubiegłego i stanowi 47 procent PKB. Jest to najlepszy wynik w historii. Od 2008 roku sprzedaż eksport…