Panaceum na patologię opóźniania płatności w transakcjach handlowych ma być wchodząca od 28 kwietnia w życie ustawa z 8 marca 2013 r. Zatory płatnicze to bolączka nie tylko polskich, ale też europejskich przedsiębiorców. Według szacunków bankructwo co czwartej firmy w Europie ma przyczynę w nietermi…