Innowacyjny sposób na znalezienie inwestorów chętnych na kupno udziałów w prywatyzowanych spółkach wdraża Ministerstwo Skarbu Państwa. W czasie organizowanych roadshow w czterech miastach Polski prezentowana jest oferta spółek oraz omawiana jest procedura prywatyza…