Niski poziom innowacyjności oraz niewielkie wsparcie finansowe ze strony władz publicznych to słabość polskich firm działających w ramach klastrów. Taka ocena wynika z ostatniego badania klastrów przeprowadzonego przez PARP (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości). Dość powiedzieć…