Zaległości podatkowe naszych przedsiębiorców – liczone z odsetkami – sięgają już ogromnej kwoty 50 mld złotych. Świadczy to o kilku rzeczach: po pierwsze o dziurawym prawie, dzięki któremu odsetki od płatności przeterminowanych wynoszą 13%, czyli tyle, ile wynosi cena kredytu (jeśli po…