Pani Elżbieta Bieńkowska, pełniąca funkcję Ministra Rozwoju Regionalnego – naszego ulubionego skądinąd ministerstwa – została laureatką Nagrody Kisiela 2011. Konkurs, jak co roku organizowany przez tygodnik „Wprost”, w tym roku był jubileuszowy wobec setnej rocznicy urodzin p…