W zestawieniu „Top 100 marek narodowych” opracowywanym corocznie przez londyńską firmę doradczą Brand Finance, Polska weszła do globalnej dwudziestki, a w Europie zajęła ósme miejsce, przy czym nasz wzrost był największy na świecie, bo 75- procentowy. „Polska odnotowała naj…