Jak podaje PAP projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakładał możliwość zakładania firmy na próbę, na okres 90 dni. W tym czasie przedsiębiorca nie musiałby płacić m.in. podatku dochodowego oraz ponosić składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Nowel…