Wszystko wskazuje na to, że od 2014 roku zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej duże przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 249 pracowników) nie będą mieć dostępu do dotacji do inwestycji w ramach finansowania z funduszy strukturalnych. Pomysł nie jest nowy, Unia Europejska od dawna wsk…